Τα παιχνίδια είναι ταξίδια.

Τα παιχνίδια είναι ταξίδια.

Λίγες εικόνες  ,https://www.youtube.com/watch?v=DFeO_uXkQbU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2UkNsyi-HmrQqU10hNzP9pLMguxznwNUZTbDQSZ     από τις χιλιάδες στιγμές χαρά που ζούμε μαζί με τα παιδιά.

Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Και αυτό που κάνουμε είναι να προσφέρουμε στα παιδιά υλικά, ερεθίσματα, συνθήκες μέσα στις οποίες να μπορούν να δίνουν υπόσταση στη σκέψη τους. Αυτό κάνουν τα παιδιά όταν παίζουν: δίνουν ύπαρξη στην ιδέα τους. Άρα δουλεύουν, σχεδιάζουν, επιλέγουν, πραγματοποιούν. Εμείς δίνουμε τη δυνατότητα να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες που εμπεριέχονται στο παιχνίδι με ελευθερία και σεβασμό στις ανάγκες και τις επιθυμίες, που σε κάθε φάση της ζωής τους, έχουν τα παιδιά

 

Μαρία Παυλοπούλου                                                                            Ειδικός δημιουργικής εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας