Πρωινά Παίξε- Γέλασε

Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή πρωινές ομάδες για παιδιά από 2,5 έως 4 ετών.

Τα κριτήρια για τον σχεδιασμό των πρωινό μας προγραμμάτων συνδέονται με τα βασικά χαρακτηριστικά της σκέψης των παιδιών δηλαδή, το παράδοξο, την πολυμορφία και τη μοναδικότητα.

Θα λέγαμε ότι ο  τρόπος που τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον κόσμο ταυτίζεται με τα ειδικά χαρακτηριστικά των τεχνών. Όπως οι καλλιτέχνες, έτσι και τα παιδιά σκέφτονται πολύτροπα, δημιουργούν διαρκώς νέες εικόνες, δίνουν στα αντικείμενα και την πραγματικότητα άπειρες λειτουργίες και διαστάσεις.

Ειδικά από 1-5 ετών η φαντασία και η ανάγκη για δημιουργία οργιάζει!!

Γι’ αυτό τα παιδιά χρειάζονται παιχνίδια και δράσεις που επιτρέπουν την εξερεύνηση του πραγματικού κόσμου. Τα πολύ μικρά παιδιά δε θέλουν να παίζουν με παιχνίδια ξύλινα πλαστικά. Θέλουν να παίζουν με μπρίκια και χαρτιά. Με ό,τι βλέπουν γύρω τους, για να το καταλάβουν και να το απολαύσουν.

Ειδικά σήμερα, υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, γονείς και εκπαιδευτικοί να κατανοήσουμε ότι σε αυτήν την επιθυμία των παιδιών κρύβεται η αρχή της εκ νέου δημιουργίας. Δίνοντας στα αντικείμενα νέες διαστάσεις, τα παιδιά προτείνουν μια νέα εικόνα, μια νέα λειτουργία του κόσμου. Δημιουργούν!!

Για  το πρωινό μας πρόγραμμα σχεδιάζουμε δραστηριότητες και παιχνίδια από πραγματικά αντικείμενα. 

Γιατί, με αυτά θέλουν να παίζουν τα παιδιά. Όταν τα παιδιά παίζουν: Χαίρονται, Πειραματίζονται, Ερευνούν, Συνδυάζουν, Επικοινωνούν, Αυτονομούνται, Μαθαίνουν, Δημιουργούν.

Επιπλέον, το θεατρικό παιχνίδι, τα εικαστικά, το κουκλοθέατρο, η μουσική και ο χορός είναι μέρος των καθημερινών μας δράσεων. Όπως είπαμε, η αντίληψη των παιδιών και ο τρόπος που σκέφτονται ταυτίζεται με τα χαρακτηριστικά των τεχνών. Τα παιδιά έχουν ανάγκη να πειραματιστούν με χρώματα, πινέλα, υλικά πλαστικής.

Θέλουν να δημιουργούν και στο Παίξε Γέλασε το κάνουν ελεύθερα. Επίσης  απολαμβάνουν το θέατρο , το κουκλοθέατρο, την κίνηση και τη μουσική. Καθημερινά, τα παιχνίδια ρόλων, οι μεταμφιέσεις, η ενεργητική ακρόαση και ο χορός πρωταγωνιστούν.